Számlavezetés

Lakossági bankszámla

 

 

Takarékszövetkezetünk egyik hagyományos és tradíciókkal rendelkező szolgáltatása a lakossági bankszámla vezetés. A lakossági bankszámla alkalmas arra, hogy pénzügyeit pontosan, gyorsan, kevés időráfordítással koordinálja.
Számláját  valamennyi kirendeltségünkben elérheti függetlenül attól, hogy hol nyitotta azt. Fiókhálózatunkon kívül a lakossági bankszámlához kapcsolódó bankkártyák segítségével az ország bármely részén, sőt az ország határain kívül is készpénzhez juthat. A számlán elhelyezett pénze pedig kamatozik.

A forintban vezetett bankszámlához kapcsolódó szolgáltatások:

 • Forint átutalási megbízás (egyszerű és csoportos)
 • Készpénz be- és kifizetés
 • Devizaátutalási megbízás forintszámláról
 • Betétlekötés
 • Betétlekötés módosítása
 • Betétfelmondás
 • VIBER megbízás
 • Tartós átutalási megbízások kezelése
 • Beszedési megbízás indítása (non-clearing)
 • azonnali beszedési megbízás,
  • határidős beszedési megbízás,
  • csoportos beszedési megbízás

 

Számlacsomagok

Start számla

START SZÁMLA NYITÁSA NEM LEHETSÉGES !!!

Az életkezdési támogatás:

A gyermeket a 18. életévének betöltése napján a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében megillető összeg.

Start-számla:

A Start-számla a számlavezető által a gyermek nevén vezetett értékpapírszámla, értékpapír-letéti számla, ügyfélszámla, illetőleg bankszámla.

A Start-számlán lévő tőke gyarapítására – a gyermek 18. életévének betöltése napjáig - lehet befizetni, átutalást indítani, amely összegek után további állami támogatás igényelhető. Befizető lehet a szülő (vagy bármely más természetes személy), illetve a helyi önkormányzat. A befizetések összegének nincs felső értékhatára.

A jogosult gyermek egyidejűleg csak egy számlavezetőnél rendelkezhet Start-számlával.

 

Állami támogatás illeti meg

a) természetes személyek által történt befizetés esetén a befizetés évében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket a naptári évben befizetett összeg 20%-ának megfelelő, de legfeljebb évi 12.000,- Ft összegben;

b) az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket, természetes személyek által történt befizetésektől függetlenül, évi 12.000,- Ft összegben;

a fenti pontokban nem említett gyermekeket, természetes személyek által történt befizetés esetén a naptári évben befizetett összeg 10%-ának megfelelő, de legfeljebb évi 6.000,- Ft összegben.

Az a) pont szerinti támogatás igényléséhez a gyermekvédelmi kedvezményről a gondviselő által benyújtott igazolás szükséges.

 

Lépjen velünk kapcsolatba

Hasznos linkek

2016-03-22 15:11:31

Családi Otthonteremtés

 

2016-02-24 14:58:10

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG

 RÉSZLETES LEÍRÁS  

 

  

2015-04-03 10:54:55

MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP