Megtakarítások

Betétbiztosítás:

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 2013. évi CCXXXVII. törvény 2015.07.03-án hatályba lépő módosításai az önkormányzati betétek területén is változást hoztak.

213. § (1) bekezdése szerint az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki

a)  a költségvetési szerv,

c)  a helyi önkormányzat betéteire.

A (3) bekezdés szerint az (1) bekezdés a) és c) pontjától eltérően az OBA által nyújtott biztosítás kiterjed a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szerv betétjére, amennyiben a tárgyévet két évvel megelőző évi beszámolója adatai alapján a helyi önkormányzat költségvetési mérlegfőösszege nem haladja meg az ötszázezer eurót.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott összeghatár forintösszegét a tárgyévet két évvel megelőző év utolsó munkanapján érvényes, a jegybanki feladatkörében eljáró MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján kell meghatározni.

Az önkormányzatok, és az általuk alapított költségvetési szervek betétei tehát általánosságban továbbra sem OBA biztosítottak. Kártalanítás esetén azonban a hitelintézetnek kell beszereznie a helyi önkormányzat költségvetési mérlegfőösszegére vonatkpzó adatokat, és ennek alapján kell az OBA részére a kártalanításra jogosult önkormányzatok és azok költségvetési szerveinek betétállományára vonatkozó adatokat átadnia az OBA-nak.

A betétbiztosítás és a kártalanítás további feltételeit a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló, többször módosított 2013. évi CCXXXVII. törvény 212.§ - 219.§-aiban foglaltak tartalmazzák.

Látra szóló betét:

A Takarékszövetkezet a bankszámlán elhelyezett összeg után lekötési idő nélkül, az általa közzétett hirdetmény alapján meghatározott mértékű kamatot fizet, melyet a számlán minden hó végén az ügyfél külön rendelkezése nélkül jóváír, illetve a számla megszüntetése esetén kifizet.

Számlán lekötött betét:

Az Ügyfél erre irányuló megbízása alapján a takarékszövetkezet lekötött betétként kezeli az Ügyfél bankszámlaegyenlegét, illetve annak bizonyos részét.

Takarék számlabetét:

Jól tervezhető, kedvező kamatú megtakarítási forma. Elsősorban akkor ajánljuk, ha a jövedelméből egy adott összeget rendszeresen szeretne megtakarítani. A bankszámláról havonta, vagy más rendszerességgel fix összeget vezetünk át erre a megtakarítási célt szolgáló számlára, amely átmenetet képez a bankszámláról lekötött betét és a takarékbetétkönyv között. A kamat számítása a hagyományos betétkönyvével megegyező módon történik.

Lépjen velünk kapcsolatba

Hasznos linkek

2016-03-22 15:11:31

Családi Otthonteremtés

 

2016-02-24 14:58:10

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG

 RÉSZLETES LEÍRÁS  

 

  

2015-04-03 10:54:55

MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP