Egyéb szolgáltatások

 

Bankgarancia, bankkezesség

A Takarékszövetkezet a Hpt. szerint meghatározott pénzügyi szolgáltatások körében a hitelképes ügyfeleinek éven belüli és éven túli lejáratú bankgaranciát nyújt, illetve bankkezességet vállal forintban.

A bankgarancia a Takarékszövetkezet harmadik személy javára vállalt önálló fizetési kötelezettsége, amelyet a Takarékszövetkezet a garancianyilatkozatban vállalt kötelezettségének megfelelően és feltételek szerint teljesít, tekintet nélkül az ügyfél és a harmadik személy közötti jogviszony tartalmára. Bankkezesség vállalásával a Takarékszövetkezet a kedvezményezettel szemben arra kötelezi magát, hogy amennyiben a kötelezett kötelezettségét nem, vagy nem szerződésszerűen teljesítené, úgy a Takarékszövetkezet maga fog helyette fizetést tejesíteni.

  

Faktorálás

A faktorálás ügyfeleink belföldi szállításaiból/szolgáltatásaiból eredő, rövid lejáratú követeléseinek megvásárlását és a számlaérték nagyobb hányadának azonnali kifizetését jelenti. Ezen követelésmegvásárlás alapja a takarékszövetkezet és a Szállító között megkötött Faktorálási Szerződés, melynek keretében a Szállító a takarékszövetkezetre engedményezi a Vevővel szemben fennálló követeléseit, a takarékszövetkezet pedig megvásárolja és azonnal kifizeti a követelésnek a Szerződésben meghatározott hányadát faktoring-díj és -kamat felszámítása ellenében. A fennmaradó rész a vevő szerződésszerű teljesítése után kerül kiegyenlítésre.

Lépjen velünk kapcsolatba

Hasznos linkek

2016-03-22 15:11:31

Családi Otthonteremtés

 

2016-02-24 14:58:10

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG

 RÉSZLETES LEÍRÁS  

 

  

2015-04-03 10:54:55

MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP