Számlavezetés

Olcsón szeretne vállalkozása pénzéhez jutni ?


 

 

Bankszámlavezetés

 

Takarékszövetkezetünk vállalja őstermelők, egyéni és társas vállalkozások pénzforgalmi számláinak vezetését és pénzforgalmuk bonyolítását.

 

Számlanyitás

 

A számlanyitás feltételeit a pénzforgalomról szóló jogszabályok állapítják meg. A Takarékszövetkezetben a számlanyitás ingyenes. A Takarékszövetkezet felhatalmazást kap továbbá, hogy a számlán lévő pénzt kezelje, a számlatulajdonos és meghatalmazottai megbízásait végrehajtsa.

 

A számla megnyitásához a következő eredeti okmányok szükségesek:

 

Egyéni vállalkozóknál:

 

 • KSH azonosító szám;
 • vállalkozói igazolvány;
 • adószám;
 • 30 napnál nem régebbi igazolás, hogy a vállalkozói engedély kiadásra került és még ma is érvényben van;
 • a vállalkozó azonosító adatait (adószámát, KSH számát stb.) tartalmazó tanúsítvány (korábban alapított egyéni vállalkozásoknál az APEH által kiállított adóbejelentkezési lap);

 

Őstermelőnél:

 

 • őstermelői igazolvány;
 • 30 napnál nem régebbi igazolás, hogy a őstermelői engedély kiadásra került és még ma is érvényben van;
 • adószám, vagy adóazonosító jel;
 • személyazonosság igazolására szolgáló okmány;
 • a lakóhely szerint illetékes adóhatóság által kiadott adóazonosító jel (adókártya);

 

Gazdasági társaságok esetén:

 

 • 30 napnál nem régebbi cégkivonat a Cégbejegyzés igazolására;
 • eredeti a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány;
 • közokiratba foglalt vagy ügyvéd által ellenjegyzett alapító dokumentum (társasági szerződés, alapító okirat, alapszabályzat);
 • adószámot és statisztikai számjelet igazoló okirat (amennyiben azt a cégkivonat nem tartalmazza);

 

A számla nyitásakor majd később a forgalmazás során, a számlán minimálisan 1000.-Ft tartandó.

 

Számla feletti rendelkezés

 

A számla felett a számlatulajdonos illetve meghatalmazottai rendelkezhetnek teljes körűen. A számla felett rendelkezőket a számlatulajdonos személy, illetve a számlatulajdonos szervezet képviseletére meghatározott személy írásban jelenti be a Takarékszövetkezethez az erre a célra rendszeresített aláírás nyilvántartó kartonon, melyen feltünteti a rendelkezők nevét, aláírás mintáját valamint a rendelkezés módját.

 

Készpénzforgalom a számlán

 

Készpénzforgalom lebonyolítására Takarékszövetkezetünk valamennyi kirendeltségében lehetőség van, függetlenül a számlanyitás helyétől.

 

Megbízások

 

Az ügyfelek egyrészt hagyományos módon, személyesen is intézhetik ügyeiket takarékszövetkezetünk kirendeltségein, másrészt lehetőség van Internetes elérésre is, külön szerződésmegkötése mellett (Internetbank, Electra).

 

Valamennyi fiókunk a nyitvatartási idő alatt fogadja a megbízásokat. A számlatulajdonosok számlájuk terhére átutalási megbízásokat adhatnak. A számlatulajdonosnak a pénzforgalmi megbízást az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell megadnia. A Takarékszövetkezet külön szerződés alapján, elektronikus úton is befogad megbízásokat. A Takarékszövetkezet szóban vagy telefonon közölt megbízást nem fogad el. Ha a megbízás pénzforgalomra vonatkozó jogszabályokba ütközik a megbízás teljesítését a Tksz megtagadja. Banki munkanapokon a meghirdetett nyitva tartás záró időpontját 2 órával megelőző időpontig fogadja be tárgynapi teljesítésre. Az átutalt összegek a Takarékszövetkezetnél vezetett célszámla esetén az utalás napján, más banknál vezetett célszámla esetén az utalást követő munkanapon kerülnek jóváírásra.

 

Takarékszövetkezetünk lehetőséget kínál az átutalások ütemezésére is. Értéknap megjelölésével meghatározható az utalás teljesítésének időpontja, de külön megállapodás alapján sorba állítjuk a megbízásokat, amelyek a számlára érkező fedezetektől függően kerülnek teljesítésre. Amennyiben ezt a szolgáltatásunkat nem igényli, a fedezethiány miatt nem teljesített megbízások a kötelező függőben tartási határidő letelte után törlésre kerülnek.

 

A számla forgalmáról számlakivonatot készül, melyet havonta (illetve megállapodás alapján naponta, ha volt forgalmazás) megküld az ügyfélnek.

 

A számla kamatozása:

 

A pénzforgalmi számlán lévő látra szóló összeg után a Takarékszövetkezet napi kamatot fizet, melyet minden hónap végén jóváír a számlán.

 

A Takarékszövetkezet a hatályos hirdetményben közzétett kamatot, díjat és költséget számolja fel a számlavezetésért az ügyfélnek.

 

A számla előnyei:

 

 • A vállalkozói pénzforgalmi számla segítségével gyorsan, kényelmesen és biztonságosan intézheti vállalkozásának pénzügyeit.
 • Az átutalási megbízásokkal idejében és pontosan teljesítheti vállalkozása kötelezettségeit (munkabérek, adók), a beszedési megbízások pedig megkönnyítik követeléseinek beszedését.
 • A számlán vállalkozásának pénze kamatozik, illetve azt még kedvezőbb feltételekkel is lekötheti.
 • A vállalkozói számlán keresztül Takarékszövetkezetünk minden más szolgáltatását elérheti.

 

Milyen szolgáltatások kapcsolódnak a számlához?

 

 • Eseti és tartós megbízások kezelése
 • Szabad pénzeszközök lekötése
 • Számla-hitelkeret igénylése
 • E-banking szolgáltatások (Internetbank, Electra)
 • Bankkártya

 

Lépjen velünk kapcsolatba

Hasznos linkek

2016-03-22 15:11:31

Családi Otthonteremtés

 

2016-02-24 14:58:10

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG

 RÉSZLETES LEÍRÁS  

 

  

2015-04-03 10:54:55

MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP